Hulp bij opstarten VvE
Vooral bij nieuwbouw-VvE’s komt er van alles af op het vaak nog onervaren bestuur. Het kopen van een appartementsrecht brengt heel andere verplichtingen met zich mee dan het kopen van een grondgebonden woning.

Matrona levert ondersteuning op maat op het gebied van beoordeling van de splitsingsakte, de opmaak van de eerste begroting, het meerjarenonderhoudsplan, de begeleiding bij oplevering van de algemene ruimten, de te kiezen bestuurlijke structuur, de keuze van leveranciers en overige contractpartijen en de organisatie van de activeringsvergadering. Ook kunnen wij een opleiding op maat aanbieden aan het kersverse bestuur.

Tijdelijke bestuurlijke onderbezetting
Daarnaast levert Matrona ondersteuning bij tijdelijke onderbezetting in de hoedanigheid van een onafhankelijk voorzitter, de organisatie van een vergadering of de tijdelijke waarneming van bestuurlijke taken.

Financiële ondersteuning
Op financieel gebied kan Matrona worden ingezet om het VvE-bestuur te helpen bij het opzetten van een meerjarenonderhoudsprognose, de beoordeling van een begroting en/of de jaarverslagen, het verzorgen van de volledige financiële administratie of het onafhankelijk beoordelen van de financiële positie van uw VvE.

Afspraak
Voor het maken van een afspraak om met elkaar te bekijken wat wij voor uw organisatie of VvE zouden kunnen betekenen, kunt u het – speciaal daarvoor bestemde – contactformulier invullen. Eén van onze adviseurs neemt dan contact met u op om een datum en tijdstip af te spreken.

Werkgebied
Ons werkgebied is heel Nederland.

Offerte aanvragen

Offerte aanvragen