Ondergeschoven kindje
De inrichting en opstart van een VvE bij nieuwbouwcomplexen zijn helaas nog te vaak een ondergeschoven kindje en dat is jammer. Hoe meer er aan de voorkant is meegedacht door de (toekomstige) beheerder, hoe minder zorg achteraf.

Moeilijk beheersbare aspecten en onlogische keuzes bij de toewijzing en benoeming van gemeenschappelijke bouwdelen kunnen tot in lengte van jaren voor beheerproblemen zorgen. Dat geeft niet alleen ergernis bij VvE-leden, maar kost uw organisatie onnodig veel geld. Ieder onnodig telefoontje, elke onnodige correspondentie of onnodig klantbezoek kosten geld.

Expertise
Matrona heeft expertise op het gebied van nieuwe VvE’s en kan uw VvE of organisatie van advies dienen. Wij zien het daarbij als onze taak om met name richting opdrachtgever en/of ontwikkelaar met behulp van argumenten aan de voorkant al rekening te laten houden met de beheerproblematiek na oplevering. Ook kunnen wij desgewenst een adviseursrol verrichten richting (kandidaat-)kopers.

Vanaf het begin
Wij prefereren uiteraard de meest ideale situatie waarbij de beheerder vanaf het begin wordt betrokken bij de nieuwbouw. Dat kan bijvoorbeeld zijn:

in de adviseursrol;
in de rol van adviseur met mandaten;
als lid van het projectteam;
als lid van het bouwteam.

Afspraak
Voor het maken van een afspraak om met elkaar te bekijken wat wij voor uw organisatie of VvE zouden kunnen betekenen, kunt u het – speciaal daarvoor bestemde – contactformulier invullen. Eén van onze adviseurs neemt dan contact met u op om een datum en tijdstip af te spreken.
Werkgebied

Ons werkgebied is heel Nederland.

Offerte aanvragen

Offerte aanvragen