Hebben is onderhouden
Het is voor iedere eigenaar van belang dat het VvE-complex deugdelijk wordt onderhouden. De waarde van uw appartement is in sterke mate afhankelijk van de staat van onderhoud en de directe omgeving van het VvE-complex waar uw appartementsrecht deel van uitmaakt.

Ontzorgen
Matrona ontzorgt uw VvE door haar het technisch beheer uit handen te nemen. Samen met uw VvE stellen wij de uitgangspunten voor het onderhoudsbeleid op.
Het is uw gebouw, dus u bepaalt het gewenste kwaliteitsniveau. Uiteraard wordt u bij het bepalen van de keuzes bijgestaan door onze technisch adviseur. Matrona vertaalt uw wensen in een meerjarenonderhoudsplan (mjop) met bijbehorende kosten en een liquiditeitsprognose.

Invloed
De uit te voeren werkzaamheden worden door ons in opdracht gegeven en begeleid. Het spreekt voor zich dat u – indien gewenst – invloed krijgt bij het bepalen van de keuze welk bedrijf de opdracht krijgt om de werkzaamheden uit te voeren.

Spoedeisende reparaties
Voor wat betreft het dagelijks (klachten)onderhoud zijn we via het speciaal daarvoor bestemde contactformulier bereikbaar.

Voor calamiteiten zijn we 24 uur per dag bereikbaar via ons algemene telefoonnummer. Buiten kantoortijden hebben we een storingsmonteur beschikbaar voor spoedeisende reparaties.

Offerte aanvragen

Offerte aanvragen