Standaard aanbod
Matrona biedt standaard een totaalbeheerpakket aan. Heeft U liever geen totaalbeheerpakket, geen probleem. Iedere andere gewenste vorm van dienstverlening is bespreekbaar.


Totaalbeheerpakket
Onder totaalbeheer vallen onder meer de volgende diensten:

  • voeren VvE-administratie;
  • incasseren maandelijkse VvE-bijdragen;
  • jaarlijkse ledenvergadering organiseren, voorbereiden, notuleren en notulen versturen;
  • opmaken jaarrekening, exploitatierekening en begroting;
  • klein dagelijks onderhoud en 24-uursservice;
  • advisering VvE-bestuur;
  • opstellen van de meerjarenonderhoudsbegroting;
  • voorbereiding van en toezicht op planmatig onderhoud tegen een vooraf afgesproken fee.
  • Een uitgebreide omschrijving van ons totaalbeheer pakket vindt u in onze dienstenwijzer.


Ontzorgen
Matrona kan haar dienstverlening zo ver uitbreiden als de VvE wenst. Het daaraan hangende prijskaartje is afhankelijk van de wensen van de VvE. Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Offerte aanvragen

Offerte aanvragen