Wet op het appartementsrecht
Per 1 mei 2005 is in de wet op het appartementsrecht de verplichting voor iedere VvE opgenomen om een onderhoudsfonds te vormen voor toekomstig groot onderhoud. Daarnaast is in de splitsingsakte opgenomen welke gemeenschappelijke financiële verplichtingen er zijn. Het is van belang om als VvE een deugdelijke financiële administratie te voeren.

Ontzorgen
Matrona ontzorgt de VvE door de volledige financiële administratie voor uw VvE te voeren. Daaronder valt onder meer het opmaken van de jaarrekening, de begroting, de exploitatierekening, het betaalbaar stellen van te betalen facturen en het incasseren van de periodiek verschuldigde VvE-bijdragen van de VvE-leden.

Verantwoording
Matrona legt jaarlijks formeel verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering. Wij dragen er zorg voor dat de kascommissie de jaar- en kasstukken geruime tijd voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering krijgt in te zien.

Een uitgebreide omschrijving van onze dienstverlening kunt u lezen in onze dienstenwijzer.

Offerte aanvragen

Offerte aanvragen