Gebruik website

Ten aanzien van het raadplegen en gebruik van deze website gelden de volgende voorwaarden. De op deze website weergegeven informatie is bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Links

Op de website kan, onder meer via zogenaamde ‘links’, worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. De inhoud van deze informatie wordt door Matrona B.V. niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Matrona B.V. wijst iedere aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk van de hand.

Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten en databankrechten met betrekking tot de inhoud en werking van deze website komen uitsluitend toe aan Matrona B.V. of haar toeleveranciers. Bezoekers zijn uitsluitend gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden informatie en het gebruik van de aangeboden functionaliteiten.

Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Matrona B.V. is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit van deze website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te publiceren.

Nederlands recht

Deze website richt zich uitsluitend op Nederland en de Nederlandse markt tenzij anders is vermeld. Op deze website, de privacyverklaring en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Onze Privacyverklaring

Offerte aanvragen

Offerte aanvragen