Doel: Ontzorgen
Matrona Vastgoedbeheer heeft tot doel het ontzorgen van eigenaars van onroerend goed, in de breedste zin van het woord.

Commercieel beheer omvat de volgende diensten:

  • Sturen, begeleiden en controleren van promotionele activiteiten
  • Advies en begeleiding verhuurcampagnes
  • Huurprijsvaststelling
  • Advies en begeleiding bij het voeren van huur- en contractonderhandelingen
  • Advies en begeleiding bij het opstellen van huurcontracten
  • Onderhouden van de relatie met huurders, gebruikers en belangenverenigingen
  • Toezicht op de correcte naleving van de huurvoorwaarden
  • Signaleren van en adviseren omtrent marktontwikkelingen en tendensen ten aanzien van de markt- en financiële positie van het gebouw
  • Verzorgen huurincasso
  • Behandelen van huuropzeggingen

Andere vastgoedbeheer mogelijkheden zijn:

Vraag nu geheel vrijblijvend een Offerte vastgoedbeheer aan.

Offerte aanvragen

Offerte aanvragen