Matrona B.V. gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken. Matrona is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals in deze privacyverklaring weergegeven.

Welke persoonsgegevens

Matrona verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder ziet u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen en verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer
Doel verwerken persoonsgegevens

Matrona verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om met u te kunnen communiceren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om (periodiek) verschuldigde bedragen te kunnen incasseren
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
Bewaartermijn persoonsgegevens

Matrona bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen persoonsgegevens

Matrona kan uw persoonsgegevens met verschillende derden delen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst of dienstverlening en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben we een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Matrona blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Recht op inzage, wijziging

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen of – indien dit de uitvoering van een overeenkomst niet in de weg staat – in te trekken, te laten verwijderen en recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, wijziging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens via het algemene contactformulier aan ons versturen.

Beveiliging persoonsgegevens

Matrona neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Dit doen we onder andere door – voor de communicatie tussen bezoeker en de site (de contactformulieren) – gebruik te maken van een beveiligde (SSL-)verbinding hetgeen aan het (groene) slotje voor de URL in de adresbalk is te zien.

Cookies of vergelijkbare technieken

Matrona gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Contact

Wanneer u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact op met onze klantenservice of via het algemene contactformulier.

Tevens heeft u de mogelijkheid – als u er met ons niet uitkomt m.b.t. uw privacy – een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Offerte aanvragen

Offerte aanvragen