Reserveren voor onderhoud
Leden van Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) zijn sinds 1 januari 2018 bij wet verplicht (meer) te reserveren voor onderhoud en/of herstel. De hoogte van deze reservering is gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan (MJOP). De VvE moet bij het ontbreken van dit plan jaarlijks 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw reserveren.

VvE reservefonds onderhoud
Elke VvE moet een reservefonds (een afzonderlijke VvE betaal- of spaarrekening) hebben voor groot onderhoud. Bijvoorbeeld voor onderhoud aan de gevel, het dak of de liften. Duurzaamheidsmaatregelen, zoals vloer- of dakisolatie, vallen ook onder groot onderhoud. De leden van de VvE moeten er samen voor zorgen dat zij in het reservefonds genoeg geld reserveren. Dit kan via een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) of een minimale reservering van 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw.

Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)
De beste manier om de juiste hoogte van het reservefonds vast te stellen is via een MJOP. De VvE stelt dit plan vast. Hierin staat precies:

  • Welke onderhouds- en herstelwerkzaamheden en duurzaamheidsmaatregelen plaats moeten vinden;
  • Wanneer deze werkzaamheden moeten plaatsvinden in een minimale periode van 10 jaar;
  • Wat de kosten van de werkzaamheden zijn.

De VvE weet dan hoeveel zij jaarlijks moet reserveren om het onderhoud te kunnen betalen. Zo is er genoeg geld beschikbaar in het reservefonds.

Minimaal 0,5% van de herbouwwaarde
Is er geen MJOP opgesteld en vastgesteld? Dan moet een VvE jaarlijks minstens 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw reserveren. De herbouwwaarde van een gebouw staat op het polisblad van de brand- en opstalverzekering.

Gemeente kan verplichten tot onderhoud
Bij achterstallig onderhoud kan de gemeente een machtiging vragen aan de kantonrechter om een VvE-vergadering bijeen te roepen. De gemeente kan in die vergadering voorstellen doen voor verbeteringen aan het onderhoud. Ook kan de gemeente een VvE verplichten om een onderhoudsplan op te stellen en uit te voeren.

Offerte aanvragen

Offerte aanvragen