Matrona B.V.

Secretarieel beheer

admin-beheer
Voorkeur

Indien uw VvE de voorkeur geeft aan zelfbestuur kunt u bij ons terecht voor alleen het afnemen van secretariële ondersteuning. In overleg met uw VvE zal worden bepaald tegen welk tarief deze ondersteuning wordt verleend. In principe gaan wij uit van een uurtarief plus de werkelijk gemaakte kosten voor materiaal (printerinkt, papier en enveloppen) en portokosten.

Secretariële ondersteuning

Onder secretariële ondersteuning vallen onder meer:

  • het reproduceren van de vergaderstukken;
  • het verzenden van de uitnodiging inclusief vergaderstukken;
  • het reproduceren en verzenden van de notulen.
Notulistenservice

Indien gewenst kunnen wij ook zorg dragen voor het bijwonen en notuleren van de ALV of de bestuursvergadering. De notulen worden u digitaal per mail aangeleverd. Voor de aanlevering van notulen op cd-rom wordt een bedrag ad. € 6,00 (excl. btw) in rekening gebracht.
Het uitwerken van de notulen gebeurt naar wens van de VvE dan wel het bestuur. Wij houden bij de uitwerking rekening met het feit dat de notulen van een VvE-vergadering juridische documenten zijn. Het notuleren van een VvE-vergadering vraagt de nodige zorgvuldigheid.

Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld het opstellen van:

  • een besluitenlijst;
  • een beknopt verslag;
  • een samenvattend verslag;
  • een uitgebreid samenvattend verslag.

De uitwerktijd is afhankelijk van het gewenste soort verslag. Naast het reguliere uurtarief van € 45,00 (excl. btw) brengen wij € 0,29 (excl. btw) per reiskilometer in rekening.