Matrona B.V.

De dame

beeld
Een aparte klasse vrouw

Matrona is de benaming voor een aparte klasse vrouw voor wie in de Romeinse tijd zelfs een aparte etiquette is geschreven.

Vrouw des huizes

Rond 395 v. Chr. was matrona de benaming voor de vrouw des huizes: zij regelde alles ‘gelijk een man’. Matrona’s mochten als enige soort vrouw reizen in een vierwielige of tweewielige wagen. Dit privilege was normaliter slechts voorbehouden aan een bepaalde klasse mannen.

Handel drijven

Tot rond 1600 na Chr. was de matrona een welgestelde, voorname dame die zoals een man handel mocht drijven en geld mocht uitlenen aan banken, e.d. In de Romeinse tijd was de matrona te herkennen aan de speciale stola die zij droeg en de vittae (gekleurde banden in het haar). Rond 1600 verkleedden matrona’s zich als man om handel te kunnen drijven.

Martelares

In Thessalonica was de matrona een martelares en stond zij voor ‘innerlijke standvastigheid’. Haar dood (rond 350 n. Chr.) wordt in de oosterse kerk ieder jaar herdacht op 27 maart.

Beschermelinge

St. Matrona van Moskou is in 1881 geboren in Moskou; zij is de beschermheilige van deze stad. Vrijwel alle kerken in Rusland hebben een icoon van St. Matrona in huis. Aan St. Matrona werden genezende krachten toegedicht. Zij was spiritueel ingesteld en kon met haar handen mensen genezen, ondanks dat zij zelf blind was en moeilijk kon lopen.

Russische pop

De wereldberoemde Russische pop Matroesjka Babouschka Matrona bestaat uit op elkaar gestapelde poppetjes binnen een grote ‘moederpop’. Deze staat symbool voor fertiliteit en eeuwigheid. Zij wordt vaak geschonken als kraamcadeau.

Goddelijke Moedergodin

Ten slotte staat de Dea Matrona in de Keltische mythologie te boek als ‘goddelijke moedergodin’.

Info over de plant Matrona…