Matrona B.V.

Noodwet voor vve’s in coronacrisis

Noodwet voor vve’s in coronacrisis

VvE’s mogen in verband met de coronacrisis niet bijeen komen. Het is niet duidelijk hoe lang deze situatie nog zal duren. Dat betekent dat veel VvE’s in de problemen zullen komen. Immers: binnen vijf resp. zes maanden (afhankelijk van de bepalingen in het reglement) na afloop van het boekjaar moet de ALV plaatsvinden met de bespreking van de jaarrekening, het vaststellen van de bijdragen en de begroting voor het komende jaar etc. Stemmen buiten de vergadering is voor de meeste VvE’s lastig, want dat moet schriftelijk en unaniem plaatsvinden. Dat gebeurt daardoor zelden.

Daarom heeft VvE Belang – in samenwerking met beheerdersorganisatie VGM NL – overlegd met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid. Het resultaat van dat overleg is speciale noodwetgeving die het voor VvE’s mogelijk maakt om te blijven functioneren. De continuïteit is dus gewaarborgd doordat de vergadering met enkele maanden (max 6) mag worden uitgesteld en de VvE ook digitaal kan vergaderen en stemmen.

De ministerraad en de Raad van State hebben inmiddels met het voorstel ingestemd. Dat moet nog wel naar de Tweede en Eerste Kamer. VvE Belang verwacht dat ook dit snel zal plaatsvinden, maar op dit moment is het nog niet duidelijk wanneer de parlementaire behandeling zal plaatsvinden.

Uitstel termijn

De termijn waarmee de ALV kan worden uitgesteld wordt door de noodwet gesteld op maximaal 6 maanden. Dat betekent bijvoorbeeld dat wanneer het reglement bepaalt dat de vergadering van eigenaars gehouden moet worden binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar (laten we zeggen 31-12-2019) dat de vergadering dan uiterlijk 1 juli 2020  moet plaatsvinden, Na invoering van de Noodwet wordt deze termijn met maximaal 6 maanden verlengd en dient de vergadering van eigenaars uiterlijk 31-12-2020 plaats te vinden.

Digitaal vergaderen

Door de noodwetgeving is het mogelijk om digitaal en/of met behulp van een videoverbinding te vergaderen. U kunt op deze wijze ook besluiten nemen. Daarvoor moet u wel voldoen aan de volgende voorwaarden:

•             Alle leden kunnen worden geïdentificeerd.

•             De leden kunnen de vergadering live volgen.

•             De leden kunnen daadwerkelijk stemmen.

Het digitaal vergaderen en besluiten vindt plaats volgens de normale regels rondom vergaderen en besluiten uit de (Model)reglementen. Dus de regels rondom quorum en meerderheid zijn van toepassing.

Digitaal vergaderen en besluiten is niet het zelfde als schriftelijke besluitvorming buiten de vergadering. Bij schriftelijke besluitvorming buiten de vergadering is unanimiteit vereist, bij digitaal vergaderen en besluiten niet.